Her vil jeg forsøke å svare på de spørmålene jeg oftest får og andre spørsmål ingen stiller, men som kan være kjekt å vite litt om i alle fall.